Швейцарски художник

Феликс Валтън | Наби художник | Натюрморт

Следващата колекция включва картини на живо на живопис от роден в Швейцария френски художник Наби Феликс Едуард Валотън (28 декември 1865 - 29 декември 1925 г.). За биографични бележки - на английски и италиански - и други произведения виж:

Прочетете Повече