Пост-импресионизъм Art Movement

Виктор Чартън | Пост-импресионистичен художник

Виктор Шартон (1864-1936) принадлежи на поколение художници, които се посвещават на „le paysage“, точно както импресионистите са правили преди тях, обръщайки внимание на влиянието на сезоните, светлината и цветовете. Освен това той пътувал много и заедно със съпругата си посетил Италия, Германия, Холандия, Белгия, Англия, Испания и Мароко.

Прочетете Повече