Македонски художник

Васко Ташковски

Македонският художник Васко Ташковски намира вдъхновение от коне за производство на сюрреалистични фантазии. Използвайки редица живи цветове и различни пейзажи, художникът превръща обикновеното същество в стабилен още гъвкав жребец. Най-впечатляващите за творенията на Ташковски са конструктите и формите на конните обекти.

Прочетете Повече