Индийски художник

Асит Кумар Патнайк, 1968 ~ Фигуративно художник

Асит Кумар Патнайк, индийски художник, е роден в Ориса през 1968 г. Националният стипендиант и министърът на външните работи от BHU, той е получил няколко провинциални и национални награди, най-новият от които е голямо поздравление от правителствения колеж по изкуства и занаяти, неговата alma mater в Халикоте, Ориса. Полу-реалистичен изобразителен художник, Patnaik се радва на много критики и популярност през последните няколко години.

Прочетете Повече