Финландски художник

Сампо Кайконен, 1975 г. ~ Финландски изобразителен художник

Сампо Кайконен, финландски художник, живеещ и работещ в Оулу, Финландия. Неговите картини уважават техниката и стила на старите майстори. Атмосферата в картините е вечна. Няма символи на специфична епоха и пейзажът е универсален. Освен доминиращите човешки фигури друг силен фактор в неговите творби е емоция, която посредничи чрез неговите теми, изрази и цветове.

Прочетете Повече