Художник-експресионист

Хенри Асенсио, 1972 г. | Абстрактен реализъм

Американският художник Хенри Асенсио се очертава като един от най-интригуващите млади художници, работещи днес. Работата му съчетава класическите идеали на фигуративната живопис с уникален стил. Обединяването на интроспекцията и визуалния спектакъл, личните изследвания на Асенсио за фигурата, духовността и абстракцията притежават силата да трансформират днешните идеали на елегантност и чувственост.

Прочетете Повече