Художник-експресионист

Дейвид Фебланд, 1949 | Художник-експресионист

Дейвид Фебланд е международно признат американски / британски художник, известен със съвременните фигуративни маслени картини и експресионистични градски пейзажи. Той е представил 52 самостоятелни изложби и е участвал в множество групови изложби и панаири в САЩ, Европа и Азия. Дейвид ФеБланд е роден в Лондон, Великобритания и е завършил Университета на Вирджиния, САЩ и Университета в Манчестър, Великобритания.

Прочетете Повече