Кубински художник

Алекси Торес, 1976

Кубинският художник Алекси Торес създава творби, които улавят творческите сили на Вселената, както и проблемите, пред които е изправена. Той се бори с това как да изрази влиянието на миналото, възможностите на бъдещето и отговорностите на сега. Торес създава тъкани платна, които увековечават влиятелни фигури и емблеми от миналото и настоящето.

Прочетете Повече