Български художник

Емануил Попгенчев | Художник-кубист

Най-известните български представители на кубизма Емануил Попгенчев (1942-2010) е роден в Габрово, България. Завършва Националната художествена академия, "Декоративна монументална живопис", 1967 г. Единственият съвременен български художник, който е изградил произведение в стила на кубизма и неговите постижения получават международно признание.

Прочетете Повече