Австрийски художник

Ханс Зацка | Мадона с Младенеца Исус, 1930

Австрийският художник Ханс Зацка е роден през 1859 г. във Виена. Прекарва детството си в 19-ти район на Виена, Braytenzeer Strasse. От 1877-1882 г. Ханс Затска учи в Академията за изящни изкуства, учител е професор Блаас. Ханс Затска постига голям успех и през 1880 г. получава златен медал.

Прочетете Повече