Австралийски художник

Ричард Бакстър, 1966

Ричард Бакстър е австралийски художник, фотограф и дигитален художник. Тези три аспекта на визуалното изкуство постоянно се преплитат за мен и не обичам да създавам граници между тях, тъй като всички те се усъвършенстват по различни начини. Основното, просто послание в цялата ми работа е, че животът е радостен и експлозивен, тук и сега в настоящето, сред обикновените, сред цветята и боклука.

Прочетете Повече