Реалист художник

Ярослав Сейферт / Роберто Фери

Pin
Send
Share
Send
SendScruto la tua frontecome un pilota il pannello degli strumentiquando vola nella tempesta.Ti ho incontrata così tardie così all'improvviso.Lo така, stavi nascostanel profondo nevaio dei tuoi capelli.Risplendevano anche al buio, ma ti ho cercato invano. rimastasolo la polvere d'oro. Пои ми сеи сфугита за ло стекото дел цигааденто туру рисо.Е джугоно, вестито феста, ланциава гелсомино нели финестри.Инфин сеи скомпсарса за семпренела неве де туо silenzio.Come potevo anche solo scorgerti
Faceva freddo, era l'imbrunire. Пуои страппаре и мие верси, страппати гетарли ал венто.Пуои сговарям ми ми летере, сюгали се бручиар нел фуоко.Макоса фараи кон ла миа теста, фуса нел брумосо метало, ча ти хампер охранатамент Quel busto lo devi almenoportare alla pattumiera. Защо не съм в състояние да възприемам, че е така, ще ви кажа, че сте в мания.

Pin
Send
Share
Send
Send